Tuštybės leidyba ir Jėzaus paradoksas

Anglakalbių aplinkoje tuštybės leidyba – tai ne metafora, ne šiaip sau gražus išsireiškimas. Juo nusakoma tam tikra veikla užsiimantys leidėjai ir jos gyvavimą finansiškai išlaikantys rašytojai. Kas gi tai per veikla ir kuo ji skiriasi nuo rimtos leidybos?

Pirmiausia apibrėžkime, kas yra rimta ir kas yra tuštybės leidyba. (Beje, šiame straipsnyje bandau anglakalbių aplinkos apibrėžimus ir pavyzdžius išversti į lietuvių kalbą ir pritaikyti mūsų aplinkai. Jei matote netikslumų, mielai prašom duoti pastabų komentaruose.)

Rimta leidyba (commercial or trade publishing) užsiima komerciniai leidėjai, kurie nusiperka iš autoriaus turtines teises (jie vieninteliai sutartą laiko tarpą turi teisę išleisti jo rankraštį). Dauguma jų iš anksto (avansu) sumoka dalį honoraro (royalties). Rimti komerciniai leidėjai labai išrankūs ir publikuoja tik mažą dalį rankraščių, kuriuos gauna. Jie užsiima visais leidybos etapais: redagavimu, publikavimu, platinimu ir reklama. Autorius už tai nieko nemoka.

Tuštybės leidyba (vanity or subsidy publishing) užsiimantys leidėjai už tai, kad išleidžia knygą, ima iš autoriaus mokestį. Oficialiai jie vadina save tokiais pat leidėjais, kaip ir rimtieji. Tuštybės leidyba užsiimantys leidėjai nėra tokie išrankūs, kūrinio kokybė jiems ne toks svarbus rodiklis. Autoriaus turtines teises jie nebūtinai perka. Platinimas ir pardavimai, jeigu ir suteikiami už sutartą kainą, tai dažniausiai suteikiami ribotai. To pasekmė – autorius dažniausiai turi pats reklamuoti ir pardavinėti savo kūrinį.

Kai kurios mokestį už leidybą imančios įmonės gali bandyti įtikinti autorių, kad savo lėšomis jis ne apmoka, o tik paremia (subsidijuoja) savo kūrinio išleidimą. Taip tiesiog pagarbiau skamba. Kai kurie sako, kad tai jungtinis biznis (arba koloboracija, partneriavimas, dalininkystė), bandydami sudaryti įspūdį, kad į kūrinio išleidimą leidėjas taip pat įdeda dalį savo resursų. Bet taip nėra. Mokama leidyba yra mokama leidyba, ir kiek jiems besumokėtumėte, tai padengia 100% knygos išleidimo išlaidų, jei ne daugiau.

Dar yra savilaida užsiimantys leidėjai. Dalis jų nėra visiškai tikroji savilaida, nes autoriams pardavinėja savilaidos paslaugų paketą (pvz. autorius privalo nupirkti visas pagamintas knygas, apmokėti būtent šitos įmonės teikiamas brangias marketingo paslaugas) ir dažnai perima autoriaus turtines teises.

Tikrąja savilaida užsiimančios įstaigos, kaip ir tuštybės leidėjai, autoriaus prašo apmokėti visus leidybos kaštus ir taip pat palieka platinimą bei reklamą pačiam autoriui. Tačiau tikrosios savilaidos atveju nereikia mokėti už visą paslaugų paketą ir autorius gali pats kontroliuoti procesą, nemokėdamas už viską aklai. Savilaida leidžia autoriui sutaupyti ir pagaminti aukštesnės kokybės produktą (sutikime, knyga visgi yra produktas, o ne kažkoks šventas daiktas). Visos teisės ir visas pelnas lieka autoriui.

Bet grįžkime prie tuštybės. Nedidelio tiražo ar asmeninės paskirties knygų leidybai visai gali padėti leidykla, dorai (skaidriai) užsiimanti tuštybės leidyba. Jei autoriui nesvarbu, ar knyga bus platinama, jei tai šeimos ratui skirti memuarai, receptų rinkinys ar panašiai ir jei negaila pinigų, tai gal ir apsimoka pasinaudoti tokios leidyklos paslaugomis. Taip pat tuštybės leidyba patogi negrožinių tekstų publikavimui, jei jie pardavinėjami po paskaitų, pasirodymų (pvz. marketingo guru „konspektai“). Žinoma, šiais laikais, kai gausėja savilaida užsiimančių įstaigų, tuštybės leidyba tampa per brangi.

Autoriui, kuris ieško galimybės publikuoti savo grožinę ar negrožinę knygą platesniam skaitytojų ratui (ne tik savo giminėms ir draugams), susilaukti kritikų vertinimų ir tapti pripažintu rašytoju, susidėti su tuštybės leidėjais nepatartina.

Visų pirma, išlaidos – neadekvačios. Tam, kad užtiktintų sau pelną, tuštybės leidėjai užsiprašo iš autoriaus daug daugiau, negu iš tiesų kainuoja knygos išleidimas.

Antra, autoriui bus sunku atsiimti savo investiciją, nes tuštybės leidėjai retai užsiima reikiamu platinimu ir reklama. Jie neturi poreikio tai daryti, nes pagrindinis jų pelnas yra ne iš knygų pardavimo skaitytojui, o iš publikavimo paslaugų rašytojui. Autorius greičiausiai tiesiog praras pinigus.

Trečia – ir tai labai svarbu – tuštybės leidyba uždeda negerą žymę. Nors leidybos mados šiek tiek keičiasi, ir pastaruoju metu žymiai padaugėjo savilaidos būdu pasirodžiusių knygų (ir kartais tai netgi žymių autorių kūriniai), tačiau riba tarp tuštybės ir rimtos leidybos knygų vis dar aiški. Rinkoje tuštybės leidyba turi mažai šansų. Apžvalgininkai apie jas rašys nenoriai, knygynai įsileis į savo lentynas taip pat vangiai. Kritikai ir rimtų leidyklų redaktoriai nevertins to autoriaus, kuris prieš tai išleido knygą, „norėdamas patenkinti savo tuštybę“.

O blogiausia yra tai, kad kai kurie tuštybės leidėjai yra sukčiai.

Umberto Eco yra išsiaiškinęs (ir panaudojęs romane „Fuko švytuoklė“), kaip veikia tuštybės leidyba, kokia jos pelningiausia schema.

Štai nusiunti savo rankraštį vienai iš tokių leidyklų, jie išgiria tavo meistriškumą ir pasiūlo publikuoti. Tu apsidžiaugi. Jie tau atsiunčia sutartį, kurioje pažymėta, kad privalai sumokėti už išleidimą, ir už tai redaktoriai pasistengs visomis pastangomis reklamuoti knygą rimtuose literatūros leidiniuose, o atvarte prirašys pagyrų. Sutartyje nepažymima, kiek knygos vienetų bus išspausdinta, tačiau pabrėžiama, kad tuo atveju, jeigu tiražas nebus parduotas, likusios knygos bus sunaikintos, „nebent jūs pareikšite norą jas įsigyti“. Leidėjas tuomet išspausdina 300 vienetų, 100 pasiunčia autoriui, kuris išsiuntinėja juos savo giminėms ir draugams, dar 200 leidėjas pasiunčia spaudos leidiniams, o jie – tiesiai į šiukšlių dėžę.

Tuo istorija, pasak Eco, nesibaigia. Leidykla leidžia ir menkos vertės žurnalus, kuriuose tučtuojau pasirodo teigiamos recenzijos apie tokią „svarbią“ knygą. Perskaitęs juos ir visiškai sužavėtas savo sėkme, autorius nori pirkti dar 100 savo knygos vienetų, kuriuos leidėjas jam tučtuojau pagal užsakymą ir išspausdina. Po metų autoriui pasako, kad pardavimai nebuvo geri ir likusios knygos (kurių dar 10 000 vienetų!) turės būti sunaikintos, nebent… Autorius susikrimtęs ir pasiruošęs įsigyti bent jau 3000 vienetų. Kuriuos ir vėl leidėjas tučtuojau pagal užsakymą išspausdina.

Leidyklai tai visiškas pelnas, ir net nereikia nieko pardavinėti.

Dabar, jeigu perskaitėte iki šios vietos, jums turbūt kilo keletas klausimų. Vienas iš jų galėtų būti: kodėl šio įrašo pavadinime yra paminėtas kažkoks Jėzaus paradoksas?

Šį paradoksą juokais atradau aš (gal ir dar kas nors atrado?). Pastebėjau, kad tie pamišėliai, kurie pasiskelbia esą Jėzus Kristus, niekaip negali būti įtikinti tuo, kad jie nėra Jėzus Kristus.

Štai vienas toks „atpirkėjas“ įsirengia šimto nekaltų mergelių „haremą“, apvaisina jas visas ir tikina, kad taip jos pateks į dangų. Jo „haremą“ išlaisvina, patį surakina grandinėmis ir veda sodinti į kalėjimą, o jis sako: „Taigi taip ir Šventajame rašte parašyta – Jis bus nesuprastas, kankinamas ir neteisingai nuteistas!“

Kad jį kur velniai, nagi iš tiesų panašiai apie Jėzų rašoma! Ir kad ateis pas mus prieš Pasaulio pabaigą… Gal vėl nebūsim pažinę?.. Bausmė už tai, kad jis Jėzus, įrodo, kad jis Jėzus!

Kaip tai susiję su tuštybės leidyba?

Nusiunti kažkokiai rimtai (ar nerimtai – iš kur tau žinoti, jei tai tavo pirmoji knyga) leidyklai savo rankraštį, o jie tau sako, kad blogai parašyta, nieko nebus. Tai ar patikėti jais, ar tikėti savimi? Sako, taip būna, kartais leidėjai neatpažįsta talento. Gerai, tikim toliau savimi. Tada pirmyn – siunčiam dar vienai leidyklai. Irgi sako, kad šūdas. Ne, negali būti. Aha, galvoji, jie gi bijo išleisti, nes tai Literatūra, o tokios niekas neperka, jiems neapsimoka. Aš turiu padėti skaitytojui susirasti mane, t.y. gerą rašytoją. Tampi dar atkaklesnis. Siunti trečiai leidyklai, ketvirtai, penktai…

Kuo labiau tavęs nesupranta, tuo tau aiškiau, kad esi, jei ne genialus, tai bent rimtai talentingas. Pažiūrėkim, kiek genijų visą savo gyvenimą taip ir liko nesuprasti, nepripažinti. Kafka mirties patale prašė sudeginti visą jo kūrybą… Van Goghas nepardavė nė vieno savo paveikslo… Virginijai Woolf tai gerai, jos vyras spaustuvę turėjo… O kiek talentų nusižudė?

Tu nesižudysi. Kuo labiau tavęs nesupranta, tuo tu arčiau dangaus. O leidėjai žino, kas valdo pasaulį…

——————————————

Rašyta, pasinaudojant “This is not the end of the book“ (Umberto Eco kalbasi su Jean-Claude Carriere), o taip pat straipsniu tinklapyje SFWA (nuoroda).